หน้าหลัก

 ข่าวสารโรงพยาบาล

No thumbnail available

ประกาศ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามประกาศ ที่ สธ.0212/ว 11424

ระกาศ Privacy Notice ปฏิบัติตามประกาศ ศทส.แนวปฏิบัติการคุ้มครองฯ ที่ สธ.0212/ว 11424 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม และที่ สธ.0212/ว 14039 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 [...]
No thumbnail available

ประกาศ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามประกาศ ที่ สธ.0212/ว 410

ประกาศ Privacy Policy ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามประกาศ ศทส.แนวปฏิบัติคุ้มครองฯ ที่ สธ.0212/ว 410 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 [...]
No thumbnail available

งบทดลองเดือนมกราคม 2567

งบทดลองเดือนมกราคม 2567 [...]
No thumbnail available

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [...]
No thumbnail available

งบทดลองเดือนธันวาคม 2566

งบทดลองเดือนธันวาคม 2566 [...]

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

No thumbnail available

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2567

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2567 [...]
No thumbnail available

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566.pdf [...]
No thumbnail available

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 [...]
No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.[...]
No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06 [...]

VDO สาระความรู้ จาก Mahidol Channel มหิดล แชนแนล