ข่าวสารโรงพยาบาล

ข่าวสารโรงพยาบาลทั้งหมด


No thumbnail available

ประกาศ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามประกาศ ที่ สธ.0212/ว 11424

ระกาศ Privacy Notice ปฏิบัติตามประกาศ ศทส.แนวปฏิบัติการคุ้มครองฯ ที่ สธ.0212/ว 11424 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม และที่ สธ.0212/ว 14039 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 more...
No thumbnail available

ประกาศ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามประกาศ ที่ สธ.0212/ว 410

ประกาศ Privacy Policy ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามประกาศ ศทส.แนวปฏิบัติคุ้มครองฯ ที่ สธ.0212/ว 410 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 more...
No thumbnail available

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2567

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2567 more...
No thumbnail available

งบทดลองเดือนมกราคม 2567

งบทดลองเดือนมกราคม 2567 more...
No thumbnail available

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 more...