ระบบ E-SALARY

*ข้อกำหนดการใช้งานระบบ E-SALARY ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

  1. ใช้สำหรับแจ้งเงินเดือนผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดการใช้กระดาษในโรงพยาบาล
  2. ผู้ใช้งานต้องเก็บรหัสการเข้าใช้งานเป็นความลับ เพื่อป้องกันและรักษาข้อมูลของท่าน
  3. ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ โดย กรอกเลขบัตร ประชาชน 13 หลัก รหัสผ่านเริ่มต้น เลข 6 หลัก สุดท้ายของบัตรประชาชน (*หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านโปรแจ้งเจ้าหน้าที่)