ติดต่อ/ร้องเรียน

โรงพยาบาลดงเจริญ
เลขที่ 111 หมู่ ตำบล สำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัด พิจิตร 66210
เบอร์โทร รพ 056-039791 ถึง2 (ติดต่อพยาบาล,สอบถามสิทธิ์ อื่นๆ)

056-039790 (ต่อ ตรงบริหาร/การเงิน)

หรือติดต่อจากฟอร์มนี้