ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด


No thumbnail available

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2567

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2567 more...
No thumbnail available

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566.pdf more...
No thumbnail available

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 more...
No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.more...
No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06 more...
No thumbnail available

จำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลดงเจริญ-ประจำปีงบประมาณ-2562

จำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลดงเจริญ-ประจำปีงบประมาณ-2562 more...
No thumbnail available
No thumbnail available
No thumbnail available
No thumbnail available
No thumbnail available
No thumbnail available

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสอง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสองmore...